• Prihláška na štúdium na našej škole

  Vážení rodičia,
  ak ste sa rozhodli zapísať svoje dieťa do budúceho 1. ročníka v ZŠ Hroncova 23 v Košiciach, prosíme vás, aby ste vypísali elektronický formulár prihlášky.

  Vytlačenú a podpísanú prihlášku prineste so sebou (spolu s vašim preukazom totožnosti a rodným listom dieťaťa) na zápis do 1. ročníka pre školský rok 2024/2025, ktorý sa na našej škole uskutoční v piatok 5.4.2024 od 14.00 do 18.00 hod. v sobotu 6.4.2024 od 8.00 do 12.00 hod. Po odoslaní elektronickej prihlášky si rezervujte presný termín zápisu podľa tohto návodu: https://help.edupage.org/?lang_id=2&p=u1/u18/u4339

  So zápisom musia písomne súhlasiť obaja rodičia/zákonní zástupcovia dieťaťa.

  Tešíme sa na vás.

  Poznámka: Údaje o dieťati, prosíme, vypisujte podľa rodného listu dieťaťa. Používajte diakritiku!

  Vyplnenie prihlášky

  Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


  Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

  Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
  Kód formulára:

       


  • Kontakty

   • Základná škola, Hroncova 23, 040 01 Košice
   • +421 556332189
   • Hroncova 23, 040 01 Košice Slovakia
  • Prihlásenie